Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een tekening van de synagoge te Culemborg, eerste helft 20ste eeuw

Foto van een tekening van de synagoge, maker onbekend. De synagoge dateert van 1868 en was als zodanig in gebruik tot de tweede wereldoorlog. Na de oorlog kreeg het gebouw andere bestemming, nu (2017) biedt het onderdak aan de Nederlands Gereformeerde kerk.