Collectie Gelderland

medaille van zilver: Voor Oranje en Vaderland XVII nov. MDCCCXIII, aan geel lint met bruine strepen

draagmedaille Mej. W.J.van Hoytema, 1813. Betreft de erepenning voor Haagse Vrijwilligers 1813.