Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een historisch pand in de Grote Kerkstraat te Culemborg

Historisch pand in de Grote Kerkstraat, 16e of 17e eeuw, met rijke geschiedenis. Dit huis werd van 1733-1745 bewoond door Catharina Alida van der Dussen die in Culemborg asiel zocht wegens het onacceptabele gedrag van haar man, de burgemeester van Dordrecht. In 1852 werd in dit huis (het "witte huis") een bewaarschooltje gevestigd o.l.v. de zusters van de kloosterorde Jezus, Maria en Jozef.