Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Oranjefeesten te Culemborg, 1938

Oranjefeest 1938 (40 jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina). Diverse historische spelen en optochten, hier locatie Zandstraat.