Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Drostenhuis aan de Slotstraat te Culemborg, circa 1935

Stadhouders- of Drostenhuis, Slotstraat, circa 1935. In 1462 werd het reeds bewoond door Sweder van Culemborg (bastaardzoon van Heer Gerard II ). Sweder was stadhouder van de heerlijkheid Culemborg. Na de dood van Heer Jasper (1504) woonde hier zijn echtgenote Johanna van Bourgondië. In het vertrek dat Sweder gebruikte als kapel bevindt zich nog een fraaie muurschildering van een Calvarieberg. Het is een rijksmonument. In de vroege twintigste eeuw was hier een drukkerij gevestigd, ten tijde van de foto, dertiger jaren, was het in gebruik als mosterdfabriek van Spoor. De twee trapgevels zijn goed zichtbaar, het steegje links van het Drostenhuis is de Lange Meent. In de deuropening van het huis links staat een vrouw toe te kijken. Op de hoek is een gaslantaarn te zien, de draad bovenin beeld is waarschijnlijk van de telefoon.