Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende een hoekje in de burgerzaal van het stadhuis te Culemborg, door L.J. Hansen, 1840 - 1845

Gezicht op een hoekje in de burgerzaal van het stadhuis te Culemborg. Twee ramen met luiken.