Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het interieur van de Grot of Barbarakerk te Culemborg, 1932

Interieur van de Grote of Barbarakerk, 1932. In het midden de preekstoel in de door een hek omgeven “dooptuin”. Het koor is afgescheiden door gordijnen. Centraal hangt een grote kaarsenkroon met drie kaarsenkransen. De lampen op het doophek zijn vermoedelijk elektrisch.