Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Goilberdingerbrug te Culemborg, circa 1900

De foto is gemaakt vlak voor de aanleg van de tramweg Tiel-Buren-Culemborg, deze startte in 1906. Rechts de Rozenstraat met op de hoek een brandspuithuisje. Over de brug links het rond 1890 gebouwde woonhuis van sigarenfabrikant Cornelis Laan. Er lopen enkele mensen door de straat, verder geen verkeer.