Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Oosterwal met Studentengracht te Culemborg, circa 1900-1905

Studentengracht, gezien vanaf de Hockesingel, ca. 1900. Links de Oosterwal. Het gebouw aan het eind van het water is het Klein-Seminarie. De bomen rechts horen bij de toen nog onbebouwde Oostersingel.