Collectie Gelderland

Aquarel voorstellende landschap met huis op terp, ca. 1870.

aquarel van landschap met bomen en een terp met boerderij en hek, geassocieerd met ambachts teekenschool te Culemborg, ca. 1870.