Collectie Gelderland

Ets, voorstellende de oude spoorbrug bij Culemborg, vervaardigd door Theo Verharen

De boogbrug, pijlers en enkele aanbruggen van de oude spoorbrug bij Culemborg.