Collectie Gelderland

Aquarel voorstellende landschap met visser, ca. 1870.

aquarel, voorstellende een visser aan de waterkant in landschap met contouren van bebouwing, geassocieerd met ambachts teekenschool te Culemborg, ca. 1870.