Collectie Gelderland

Lijkkleedversiersel van zilver, behorende aan het Voermansgilde te Culemborg, vervaardigd door Dirck van Gameren te Utrecht, gedateerd 1760

Koets getrokken door twee paarden. Koetsier. De koets heeft links een raam en rechts een opening. In de opening twee figuren, een man en een vrouw. Centraal een wapenschild gehouden door twee leeuwen met wapen van Culemborg.