Collectie Gelderland

Foto, voorstellende het bestuur van de volkstuinen te Culemborg, begin 20ste eeuw

Bestuur van de volkstuinen te Culemborg, vóór 1926. Van links naar rechts: jhr. De Jonge van Zwijnsbergen, ?, dr. Versteegh, Ot de Beus, J.B. van den Ham (1859-1926), ?, J.Klein.