Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Martina de Klerk te Culemborg, circa 1920

Dochter van Martinus de Klerk: Martina (1887-1938), na haar intrede religieuze J.M.J. Sr. Annetti, zij houdt een boek in de linkerhand, naast haar een kruisbeeld.