Collectie Gelderland

Foto, voorstellende sigarenfabriek "Gelria" te Culemborg, jaren '30

Tabaksfabriek "Gelria", aan de Tweede Hondsteeg (nu Dahliastraat). De tabak wordt afgewogen en in zakjes gedaan. Van links naar rechts: M. Bunnik, W. Wansing en N. van Maurik, jaren '30.