Collectie Gelderland

Foto, voorstellende kapel Aartsbisschoppelijk Seminarie te Culemborg, begin 20ste eeuw

Aartsbisschoppelijk Seminarie Culemborg, begin 20ste eeuw. De congregatiekapel, een kleine kapel, gelegen boven de refter in de lagere zijvleugel naast de hoofdingang.