Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt, vanaf de Binnenpoort gezien te Culemborg circa 1900

Ansichtkaart met uitklapvenstertje waarachter een strookje met kleine foto's van Culemborg tevoorschijn komt. Op deze kaart een overzicht van de Markt richting Stadhuis, 1905. Een gezellige bedrijvigheid laat zich zien op de Markt. Links vooraan het torentje van hotel de Koornbeurs van Vult. Het huis aan de Markt links met uitgebouwd balkon was café Van Gelder. Op de achtergrond molen "De Korenvriend"die in 1909 zou afbranden.