Collectie Gelderland

Reproductie op papier uitgegeven door Gelre, nr. 12 voorstellende het kasteel te Culemborg naar een tekening van Roeland Roghman.