Collectie Gelderland

Kaart, kopergravure, voorstellende de graafschappen Buren, Culemborg, aangrenzend Hollands gebied, naar gegevens van Jacob Perrenot, uitgegeven door Covens en Mortier, 1761.

Kaart met percelen, namen e.d. Links een apart kader.