Collectie Gelderland

herdenkingsbord ter herinnering aan W.O I voor het jaar 1915.

Herdenkingsbord, in het plat gedecoreerd met een zeilschip op zee, de tekst 'Houdt moedig zee' en het jaartal '1915'. De decoratie is in het blauw uitgevoerd. De rand is versierd met oranjeappels in blauw en oranje.