Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg, 1868

Spoorbrug, de brug is hier nog enkelsporig, in 1885 is de brug dubbelsporig gemaakt. Vermoedelijk is de foto tijdens de officiële ingebruikstelling in 1868 genomen, er lopen enkele deftig geklede mensen over het stille spoor.