Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt te Culemborg, begin 20stee eeuw

Marktzicht, 1912-1930. Links zien we de winkels en woonhuizen aan de westzijde van de Markt waar het wit-uitstekende balkon van café Van Gelder opvalt . Achteraan staat het stadhuis met bordes waarop allerlei mededelingen zijn aangeplakt. Rechts ervan zien we twee telefoonmasten die daar stonden van 1905-1930. Geen verkeer te zien, wel enkele voetgangers en een handkar. Het middendeel van het Marktplein is geplaveid met veldkeien.