Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Binnenpoort te Culemborg, 1915

De Binnenpoort, gezien vanaf de Varkensmarkt. De poort is in de 14e eeuw opgetrokken als “Lanxmeerse poort”. In 1557 is, tijdens de regering van Floris I, de poort vanaf de waterlijst verhoogd en voorzien van dak met klok, bekroond met een klein torentje met ui-vormige spits waarop een kruis en windvaan met wapen van Culemborg. Op de hoek van het laat 16e eeuwse pand aan de rechterzijde van de poort zijn nog restanten te zien van de 17e eeuwse voorpoort. De boog van de poort is rond. De poort is verbreed i.v.m. het verkeer. Op het bord aan het linkerpand: “automobielen langzaam rijden”. Oorspronkelijk had de doorgang de vorm van een spitsboog en was de toren bekroond met een trans. Tijdens de restauratie in 1940-1943 zijn deze gotische elementen weer hersteld. Rechts een groepje mensen waaronder een politieman en een man met handkar.