Collectie Gelderland

kaakfragment met kies afkomstig van een mammoet, ijstijd

Kaakfragment met kies, afkomstig van een mammoet, 10.000-15.000 jaar oud. Gevonden op een diepte van circa 25 m. tijdens zandwinning aan de Broeksteeg tussen Culemborg en Beusichem (zgn. Put van Hussen).