Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Oranjefeesten te Culemborg, 1938

Oranjefeest 1938 (40 jarig regeringsjubileum koningin Wilhelmina). Diverse historische spelen en optochten, hier op de Markt. Op de achtergrond een stadspomp en apotheek Ausems (op de hoek met de Grote Kerkstraat).