Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende het stadhuis te Culemborg, 1900-1902

Stadhuis, vóór 1902. Het stadhuis is een laatgotisch, rechthoekig bouwwerk en is gebouwd tussen 1534 en 1539 naar een ontwerp van Rombout Keldermans. De opdracht tot de bouw werd gegeven door Elisabeth van Culemborg en haar echtgenoot Antoon I van Lalaing. Het bordes is geplaatst in 1755 met gebruikmaking van bestaande beelden van schildhoudende leeuwen. Het stadhuis heeft, naast zetel voor het stadsbestuur in de loop van der tijden dienst gedaan als wijnkelder, gerechtshof, zetel van het polderbestuur en vleeshuis. Een vleeshaak in de raadskelder herinnert nog aan dit laatste. Tegen de westgevel van het stadhuis stond de waag waarop het levend vee werd gewogen. Op het bordes zijn diverse mededelingen aangeplakt. Het gebouw heeft de status van rijksmonument. Links van het stadhuis het huis met de erker dat in 1912 plaats moest maken voor het nieuwe politiebureau. Rechts van het stadhuis de Oude Vischmarkt en de stadspomp.