Collectie Gelderland

Foto, voorstellende landbouwtentoonstelling, Culemborg, 1931

Landbouwtentoonstelling, 1931. Overzichtsfoto van het terrein aan de Westersingel te Culemborg. Vooraan staan de koeien. Op de sportvelden staan diverse paviljoenen. Op de achtergrond de Westersingel, en de stad met v.l.n.r.: fabrieksschoorsteen aan de Korte Meent, Elisabeth Weeshuis (met dubbel dak), stadhuis, vierkante toren (Grote of Barbarakerk), St. Barbarakerk, Binnenpoort, molenstomp (De Hoop); rechtsonder de Binnenpoort zien we een theekoepeltje (van de R.K. kerk), met links daarnaast het gebouw van de Culemborgse schietvereniging.