Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Lekdijk met molen te Culemborg, circa 1900

Foto van een ansicht van de Lekdijk ter hoogte van de Havendijk, begin 20ste eeuw. De molen "De Koornvriend" zou in 1909 afbranden. Links de gebouwen van de houtzagerij van Sillevis, het grote huis rechts is gebouwd voor de schippersfamilie Beltjes.