Collectie Gelderland

Kaart, gravure, voorstellende een kaart afbeeldende het stroomgebied van Maas, Waal, Rijn, Linge, IJssel met Culemborg als Civilenburg, gedrukt en ingekleurd door onbekende 18e eeuwse drukker

Kaart van het stroomgebied van Maas, Waal, Rijn, Linge, IJssel met Culemborg als Civilenburg; de Drususgracht; de marstocht van Civilis. Op diverse posities staan topografische namen gedrukt. Fantasie