Collectie Gelderland

Lijkrede over de heer George Grave van Erbach, overleden 19/29 juni 1678, gedrukt door Lourens Hammius te Culemborg in 1678

gedrukt op vel papier een 'Lijk-reden over den hoog-geboren Grave en Heer, Heer George Grave van Erpach'