Collectie Gelderland

Foto, voorstellende Koestraatje, Culemborg, begin 20ste eeuw

Het Koestraatje begin 20ste eeuw, gezien vanuit de Ridderstraat te Culemborg met links de gevel van de Chr. Gereformeerde kerk. Op de achtergrond het stadhuis.