Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de sigarenfabriek van Sjoer aan de Westersingel te Culemborg, begin 20ste eeuw

Sjoer sigarenfabriek aan het eind van de Westersingel, met het personeel, begin 20ste eeuw. Vanaf links: 2e Jo Sjoer, 5e Thomas Sjoer, 7e Jacob Sjoer , de eigenaar, de laatste: Lo Sjoer. In 1988 is deze fabriek afgebroken. Rechts is een stukje te zien van het koetshuis van sigarenfabrikant Corn. Laan.