Collectie Gelderland

Foto, voorstellende wapen van Culemborg, stadhuis

Wapen van Culemborg, geflankeerd door twee leeuwen. Boven de deur van het stadhuis te Culemborg.