Collectie Gelderland

Stamboom met wapenschilden van de Heren en Graven van Beusichem en Culemborg met hun Gemalinnen, afkomstig uit het boek Historische Beschrijvinge van Culemborg, door A.W.K. Voet van Oudheusden, 1753.