Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de onthulling van de Dresselhuijsbank, de Plantage, 1930

Onthulling van bank ter herinnering aan de Culemborgse staatsman H.C. Dresselhuijs (1870-1926) in de Plantage, 1930. Burgemeester Keestra aan het woord.