Collectie Gelderland

Foto, voorstellende weesjongen, Elisabeth Weeshuis, Herenstraat te Culemborg, circa 1920

Weeshuis, circa 1920. Afgebeeld is een jongen is kleding van het Elisabeth Weeshuis, staande naast een stoel (met daarop zijn pet), gesitueerd in de tuin van het Elisabeth Weeshuis.