Collectie Gelderland

Reproductieprent, voorstellende de kerk te Ravenswaay, uitgegeven door de Vereniging Gelre, nr. 37

Kerk en toren van Ravenwaay. Rechts een boerderij. Enkele figuren op de voorgrond en bij de ingang van de toren.