Collectie Gelderland

Foto, voorstellende mezoeza, uit synagoge te Culemborg

Een mezoeza, Joods ritueel voorwerp. Een kokertje met teksten uit de Thora, om aan de deurpost te bevestigen. Louis de Beer, koster van de synagoge te Culemborg, heeft deze mezoeza, samen met andere rituele objecten van de sjoel in mei 1940 in bewaring gegeven aan de Oudheidkamer, voorloper van het Elisabeth Weeshuis Museum. Louis de Beer heeft de oorlog overleefd en woonde tot aan zijn overlijden in de jaren '60 te Culemborg. De objecten bleven in het museum, sinds 2014 heeft het museum deze objecten in bruikleen van hun rechtmatige eigenaar, het Nederland-Israëlitisch kerkgenootschap.