Collectie Gelderland

Foto, voorstellende kistenfabriek Sillevis, De Helling te Culemborg, 1900-1919

De Helling, stoomkistenfabriek van Sillevis, vóór de sloop in 1919. Enkele werknemers poseren voor het pand. Op de gevel twee aanplakbiljetten met "Stemt D. van Hoytema lijst 11". Links een fraai Jugendstil lantaarn.