Collectie Gelderland

gedachtenisprent geassocieerd met Allerzielen, parochiekerk H. Barbara, Culemborg 1922

Gedachtenisprent ter gedachtenis aan de 231 leden der mannen-Congregatie te Culemborg sinds de oprichting in 1870. Afgedrukt staat een lijst met overledenen van de jaren 1913 tot en met 1922.