Collectie Gelderland

Litho, voorstellend drie gezichten boven elkaar resp. gezicht op Culemborg en tweemaal de Markt, vervaardigd door P.A. Schipperus, circa 1880

Drie prenten boven elkaar, resp. gezicht op de stad vanaf de Oostersingel, de Markt richting Binnenporot en de Markt richting stadhuis.