Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de spoorbrug te Culemborg, circa 1945

Spoorbrug gezien vanuit het westen, circa 1945. Rechts de steenfabriek, links een stoomsleepboot.