Collectie Gelderland

Foto, voorstellende plattegrond kasteeltuin te Culemborg door J. Blaeu

Deel van 16e-eeuwse stadsplattegrond (Blaeu) met de lusthof van het kasteel aan het Voorburg te Culemborg. Dit park lag tegenover het kasteel langs de huidige Elisabethdreef. Verklaring der cijfers: 4 Picuerhuys, 5 Cruyt en Blom hoff, 6 't Lust huys, 7 Boomgaarden 8 Caets-baen