Collectie Gelderland

Aquarel, voorstellende twee dakpartijen te Culemborg, vervaardigd door L.J. Hansen, 1842

Boven: drie trapgevels met daken, schoorstenen. Onder: dakpartij en gedeelte beplankte schuur.