Collectie Gelderland

Foto, voorstellende de Markt met stadhuis te Culemborg, circa 1895

Markt, circa 1895. Op de achtergrond het stadhuis, rechts (oostzijde) enkele huizen waarin herbergen gevestigd waren (o.a. Het Gulden Hoofd, de Toelast). Er is een aantal mensen te zien: v.l.n.r. een man met hoed, een vrouw met omslagdoek, daarnaast en achter enkele kinderen met een (poppen?)wagentje, een vrouw met hoed achter een hoogwielige kinderwagen, en rechts een vrouw op klompen met twee emmers. Op het bordes van het stadhuis zijn aanplakbiljetten te zien.