Collectie Gelderland

gedachtenisprent voor de eerste Heilige Communie geassocieerd met Paul Johannes Hendrikus Ignatius Verwoerd, Culemborg 10 mei 1900

Communieprentje in meerkleurendruk voor de eerste Heilige Communie van Paul Johannes Hendrikus Ignatius Verwoerd in de kerk van de H. Barbara, Culemborg 10 mei 1900.