Collectie Gelderland

Foto, voorstellende sigarenfabriek "Dejaco" te Culemborg, 1946

Reclame voor Graaf Egbert sigaren (fabriek Dejaco) tijdens een optocht in de Herenstraat. De wagen rijdt net voorbij het schildersbedrif van Rochus ("Rook") Balvers, 1946, "Dejaco" bestaat dan 25 jaar.