Collectie Gelderland

Foto, voorstellende een oranje-feest te Culemborg, 1923

Ter gelegenheid van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina is hier de straat versierd met erepoorten. De vlaggen hangen uit, locatie: de Vier Hoeken, richting Slotstraat. We zien boven het jaartal "1898" nog juist de zijgevel van het Drostenhuis.