Collectie Gelderland

Ansichtkaart, voorstellende de Markt te Culemborg, 1912-1930

Het Marktveld in zuidelijke richting, 1912-1930. Links van het midden de toren van de Sint Barbarakerk, aan het einde van de Markt de Binnenpoort. Ter hoogte van de Sint Barbarakerk zien we een telefoonmast, dergelijke masten waren aanwezig in Culemborg van 1905-1930. Voor de kerk het gele pand: de manufacturenzaak van Ausems. Links een stadspomp. Het huis geheel rechts is het geboortehuis van mr. P.J.W. Beltjes (1912), medeoprichter van het oudheidkundig genootschap "Voet van Oudheusden". Het daarachter liggende huis met het grote balkon is café Van Gelder. Midden op het veld een enkele gaslantaarn. Er is geen verkeer, wel veel mensen op de been. De bestrating bestaat uit keien en klinkers.